TỪ KHÓA LIÊN QUAN: Archives: thực tập sinh quay lại nhật lần 2

2 bình luận

Thực tập sinh quay…

Từ tháng 4 năm 2019 sẽ có thêm 1 loại tư cách lưu trú mới rất có lợi cho các bạn thực tập sinh đã hoàn thành chương trình thực..

Chi tiết