Mô tả việc làm

Sử dụng thành thạo Mastercam để lập trình gia công trên máy trung tâm 3-5 trục OKUMA.
Có khả năng đọc bản vẽ cơ khí (đặc biệt là theo tiêu chuẩn JIS).
Có kiến thức về điều kiện cắt gọt gia công kim loại.