Việc làm này là đã hết hạn
Chính thức Hợp đồng
  • Ngày đăng: 2018-12-05
Mô tả việc làm

Am hiểu về lập trình điều khiển trong điều khiển trình tự.3 năm đầu là nhân viện Haken, từ năm thứ 4 là nhân viên chính thức của công ty trực tiếp làm việc – có thể thương lượng lương với công ty trực tiếp đang làm việc.